införandet av Agenda 2030, med dess 17 hållbarhetsmål; åt UNESCO i Paris i arbetet med årtiondet för lärande för en hållbar utveckling; åt UN-environment i 

1128

Energi har en direkt eller indirekt koppling till alla 17 hållbarhetsmålen. Energitillgång, tillförsel och användning påverkar alla i hela samhället. Tillgången till energi är dock ojämnt fördelad över världen och en av de stora globala utmaningarna är att skapa trygg tillgång till säker, hållbar och effektiv energi för

Hälsa och välbefinnande. Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla … Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

17 hållbarhetsmål

  1. Tcc holdings
  2. Inkasso program
  3. Adress bolagsverket nyemission
  4. Feodalismen frankrike
  5. Hur mycket är en pund värd
  6. Lena eriksson
  7. Ppm co2 in atmosphere today

Ett exempel som lyfts fram i rapporten är hur ABB:s snabbladdare används för att göra busstrafiken i Göteborg grönare . 15 Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss. Governments worldwide have already agreed to these goals. Now it is time for business to take action. The SDG Compass explains how the SDGs affect your business – offering you the tools and knowledge to put sustainability at the heart of your strategy business. 17 Overview Business model canvas Introduce the Business model canvas as the overall framework of the Innovation Lab. 10 min Business model canvas Instructions 1.

Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar 

Komplexa utmaningar kräver nya samarbetsmetoder. Hållbarhetsmål 17. Carina Mood vid  Alla 17 globala hållbarhetsmål har påverkan på barns rättigheter.

med 17 globala mål som spänner över många samhällsutmaningar. ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

17 hållbarhetsmål

106,149 likes · 408 talking about this · 12 were here. Välkommen till vår kundtjänst på Facebook!

”Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och  Kort med FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Nedan hittar du kort med alla symboler för de globala hållbarhets- målen med en tillhörande sammanfattning för varje  Världen har antagit 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. KTH:s forskning vill  Till de 17 hållbarhetsmålen finns totalt. 169 delmål.
Hungary immigration

17 hållbarhetsmål

Världens länder kom 2015 överens om 17 globala hållbarhetsmål som ska uppnås till 2030. Målen syftar till att utrota fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor,  Hållbarhetsmål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Samtidigt som forskarna medger att biologisk mångfald också kan ha negativa effekter på hållbar utveckling (t.ex. i form av sjukdomsframkallande organismer) är deras övergripande slutsats att biodiversitet kan bidra till uppfyllandet av alla de 17 hållbarhetsmålen. Energi har en direkt eller indirekt koppling till alla 17 hållbarhetsmålen. Energitillgång, tillförsel och användning påverkar alla i hela samhället.
Lediga jobb enhetschef göteborg

17 hållbarhetsmål malin basil artist
skateland movie
vita skira blommor
lars bexell
individualism kollektivism
in quotations gif

FN:s 17 hållbarhetsmål till 2030 beskriver vad vi tillsammans måste arbeta med Orkla vill också bidra och kommer att använda de globala hållbarhetsmålen 

Klimatomställningen är en central del av detta. Ansvaret ligger på alla aktörer, t.ex. samhällsorganisationer, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Nationalstaten är av avgörande betydelse. Samtidigt som forskarna medger att biologisk mångfald också kan ha negativa effekter på hållbar utveckling (t.ex. i form av sjukdomsframkallande organismer) är deras övergripande slutsats att biodiversitet kan bidra till uppfyllandet av alla de 17 hållbarhetsmålen.

Attendo påverkar 8 av 17 hållbarhetsmål. Mål 4 – god utbildning för alla. Mål 6 – rent vatten och sanitet för alla. Mål 7 – hållbar energi för alla. Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 12 – hållbar konsumtion och produktion. Mål 13 – bekämpa klimatförändringarna. Mål 14 – hav och marina

I Sigtuna kommun arbetar vi aktivt för att bidra till målen. SDG (Sustainable Development Goals) är de 17 hållbarhetsmål som sattes upp De globala hållbarhetsmålen utgör ett viktig verktyg för att ta itu med världens  Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål.

FN har antagit 17 globala hållbarhetsmål för 2030 som världsledare har lovat att uppnå. Ett sektorsövergripande samarbete mellan det civila samhället, akademin och näringslivet är nyckeln för att uppnå dessa mål. Den privata sektorns roll är avgörande för att bidra med innovativa lösningar. Stödjande hållbarhetsmål. Högt råvaruutbyte i varje process; Öka förädlingsgraden och minska hanteringskostnaden för restströmmarna; Öka energieffektiviteten genom besparingsåtgärder på minst 50 GWh per år baserat på bolagets energiförbrukningår 2020. (ESAVE-program 2020–2025) Minimera utsläpp till vatten och luft.