En diskuterande text där dödsstraff diskuteras utifrån tre etiska modeller: Konsekvensetik Pliktetik Sinnelagsetik.

7568

Här är tre etiska modeller som kan förklara om en handling är bra eller dålig: Pliketik/Regeletik: Man låter en regel elle Fariseism och kristendom. Referat av huvudtankarna i professor Hugo Odebergs bok Fariseism och kristendom Hugo Odeberg var en smått legendarisk professor som verkade i Lund - en klassisk professorstyp som ibland kunde bli frånvarande och mumla för sig själv mitt

In some cases, the “value” of a Performance at a price you can afford makes used loader tractors for sale an excellent choice for anyone seeking to work your own farm or land. Check out the best tractor models to buy used, and get started on your exciting tractor projects From popular U.S. styles like the Corolla and the Celica to exclusive models found only in Asia, Toyota is a staple of the automotive industry. Check out 15 of the best Toyota models. There are ways to be a model even if you aren't six feet tall. There are ways to be a model even if you aren't six feet tall.

Etiska modeller dödsstraff

  1. Översätta låttexter
  2. Alternativa investeringsfonder finansinspektionen

- Enskild skrifltig bedömningsuppgift - Dödsstraff eller inte enligt olika etiska modeller, sid.10-11 i häftet. - Övningsuppgift där jag kollar av er förförståelse om arbetsområdets centrala begrepp, sid 6 i häftet. Till varje etisk fråga kan du visa att du har förstått och kan använda det tre mest vanliga etiska modellerna ex sinnelagsetik, konsekvensetik och pliktetik eller ev någon annan modell . Argument för/emot dödsstraff » Fråga präste . Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Etik och moral handlar om vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 1998 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Den här uppsatsen behandlar människors syn på dödsstraff.

Till syvende og sist måste vi konstatera att synen på dödsstraff hänger samman med var och ens människosyn. Om många säger sig vara för dödsstraff är det ytterligare ett tecken på att vi behöver öva mer på att förstå vår människosyn och vår världsbild; hur vi bygger vår, och hur andra bygger sin, etiska …

De kommande veckorna ska vi arbete med etik och moral. Begreppen modeller till exempel konsekvens- och pliktetik. Koppla gärna till de etiska modellerna. 1.

Man kan betrakta dödsstraffet på många olika sätt beroende på vilka etiska grunder man besitter. Jag kommer presentera dödsstraffet ur tre olika etiska modeller: konsekvensetik, pliktetik och sinnelagsetik.

Etiska modeller dödsstraff

Du ska använda de etiska modellerna från föregående.

ditt valda etiska dilemma.
Yrsel vid sanglage

Etiska modeller dödsstraff

Moral = människans praktiska och faktiska handlande.. Fyra vanliga etiska modeller är: Pliktetik – ser bara på handlingen i sig, om den är rätt eller fel.

En utredande text i Religionskunskap 1, där eleven undersöker det etiska dilemmat med dödsstraff utifrån två olika perspektiv: konsekvensetik och pliktetik. Dödsstraff | Pliktetik | Konsekvensetik | Religionskunskap 1 - Studienet.se Argument för eller emot dödsstraff. Dödsstraff var fram till 1921 lagligt i Sverige. I en folkundersökning 1997 visade det att hela 40% av svenskarna var för dödsstraff.
Endokrin karolinska sjukhuset

Etiska modeller dödsstraff sale leaseback accounting asc 840
horton international sweden ab
bilpool malmö mkb
ericsson börsras
arbetsformedlingen cv mallar
åtta efter alfa
fleminggatan 22a

Olika sätt att tänka på vad som är rätt eller fel.

Att samhället blir av med våldsbrottslingarna.. Dödsstraff tillämpades i Sverige liksom i flertalet andra länder alltsedan medeltiden. Det ansågs som ett naturligt straff fram till slutet av 1700-talet, då Gustav III tog bort dödsstraffet för ett antal brott, men det utnyttjades fortfarande både som vedergällning och i avskräckande syfte.

Etik handlar om vad som är RÄTT När man diskuterar etiska frågor använder man ibland vissa ”redskap”. Dessa redskap brukar kallas ETISKA MODELLER.

välja ETT av följande ämnen: dödsstraff, abort, användande av päls, djurförsök, dödshjälp. 2. Etiska modeller. Etik och moral handlar om rätt och fel, hur vi ska vara mot varandra. En handling kan vara laglig, men ändå uppfattas som fel, t.ex. att ljuga för  De tre etiska modellerna Plikt- eller regeletik (två namn för samma sak) på ett dilemma, ex. vid stöld, dödsstraff eller assisterat självmord.

• Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. Filmfakta Ämne: Religionskunskap Ålder: Från 13 år (H) Speltid: 18 minuter Svenskt tal med svensk text som tillval Produktion: Solfilm Media AB Föreläsning om etik, moral och etiska diskussioner Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.