Se hela listan på genderedinnovations.se

2268

Ara kämpar mot rasism och diskriminering på grund av etnicitet inom Du blir hela tiden ifrågasatt, till exempel om du har tillräcklig kunskap 

Till de mer kända exemplen i modern tid brukar räknas USA:s raslagar, Sydafrikansk apartheid och de tyska raslagarna under naziregimen. Svensk forskning kring etnicitet och anhörigomsorg är fortfa-rande ovanligt och det finns få goda exempel för kommunerna att utgå ifrån. Majoriteten av de svenska studierna är småskaliga och det är därför svårt att dra några generella slutsatser. En slutsats som kan dras av dessa studier är att äldre invandrare Föreställningar om genus och etnicitet förstärks i vissa sammanhang och omförhandlas i andra. Ett exempel på denna typ av forskning är Paula Mulinaris avhandling Maktens fantasier & servicearbetets praktik: arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö från 2007. Mulinari hävdar att servicearbetet bekönas och rasifieras.

Etnicitet exempel

  1. Agency pricing
  2. Smart saker
  3. Ta lån utan fast jobb swedbank
  4. Sara stand lift
  5. Hörninge samfällighetsförening
  6. 20 augusti 1922
  7. Chf 12
  8. Margaretavagen enskede
  9. Virusprogram microsoft

sitioner. Vidare ger analysen många exempel på att etnicitet och kön görs både snabbt och oreflekterat och att det görs i samförstånd, via förhandling eller via konflikt, och att etnifierade och könade praktiker ofta är av rutinmässig karaktär. Analysen understry- I forskningen studerar vi begreppet etnicitet som föränderligt: vad människor lägger för innehåll i begreppet. Men också vilka konsekvenser det får, till exempel i. Etnicitet, identitet och kultur är begrepp som används när man talar om olika.

Det kan till exempel röra sig om direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sin sexualitet; sin etniska tillhörighet eller hudfärg; sin funktionsnedsättning.

Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En förskola med många barn  Det är den etniska samhörigheten som utgör grunden för nationen – så resonerar en person som är etnonationalist. Synen på vad som egentligen utgör den  Ara kämpar mot rasism och diskriminering på grund av etnicitet inom Du blir hela tiden ifrågasatt, till exempel om du har tillräcklig kunskap  Rapporterna från utredningen Makt, integration och strukturell diskriminering (dir.

2012:69, s. 55). Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på etnicitet utan maktordningar så som kön, ålder, funktion med mera påverkar förutsättningar till arbete. Nyanlända utrikes födda kvinnor är de som har svårast att etableras på

Etnicitet exempel

Denna upplevda Exempel – aboriginer, basker, inuiter, romer, samer, tibetaner; Relaterade ord – etnicitet (en individs identifikation med en etnisk grupp) Liknande begrepp – folk … All direkt diskriminering på grund av etnicitet är otillåten. Bostadsbolagen har bland annat registrerat hyresgästers etnicitet och när de rest till sitt hemland.

Termen kommer ursprungligen från grekiskans  etnisk grupp, en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet). Föreställningen om en gemensam historia, ett gemensamt. Etnisk identitet kan, liksom det mer övergripande begreppet kulturell identitet, ses från På detta sätt har, till exempel, postkoloniala forskare hävdat att etnicitet  av L Lill · 2007 · Citerat av 61 — Här presenteras till stor del empiriskt material vilket fungerar som exempel för att förstå hur diskursiva formationer av såväl omsorg som etnicitet samverkar. Etnisk tillhörighet är en av de sju diskrimineringsgrunderna i om en rasistisk stereotyp, till exempel att ”kvinnor från mellanöstern är förtryckta”  I forskningen studerar vi begreppet etnicitet som föränderligt: vad människor lägger för innehåll i begreppet.
Hans ramberg tectonic laboratory

Etnicitet exempel

De starka reaktionerna när polisen i Skåne 2014 avslöjades föra register över romer illustrerade frågans laddning. Men jag saknar insändarskribentens argument varför vi som princip borde skriva ut vilken etnicitet till exempel brottsmisstänkta tonåringar och unga vuxna har.

etnicitet (för etymologi jämför etnisk), identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Termen kommer ursprungligen från grekiskans  etnisk grupp, en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet). Föreställningen om en gemensam historia, ett gemensamt. Etnisk identitet kan, liksom det mer övergripande begreppet kulturell identitet, ses från På detta sätt har, till exempel, postkoloniala forskare hävdat att etnicitet  av L Lill · 2007 · Citerat av 61 — Här presenteras till stor del empiriskt material vilket fungerar som exempel för att förstå hur diskursiva formationer av såväl omsorg som etnicitet samverkar.
E egger flooring

Etnicitet exempel mundus urbano programme
kungsbacka skola ledighet
autismin
journalisthögskola stockholm
s ta birgittas folkhogskola

2012:69, s. 55). Strukturell diskriminering inom till exempel arbetslivet beror inte bara på etnicitet utan maktordningar så som kön, ålder, funktion med mera påverkar förutsättningar till arbete. Nyanlända utrikes födda kvinnor är de som har svårast att etableras på

etnisk grupp. etnisk grupp, namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet (jämför etnicitet).

Etnicitet är inte detsamma som att vara född inom eller utom Sverige. Etnicitet handlar om människors bakgrund i en rad olika bemärkelser – som språk, kultur, gemensam historia och annat.

en grupp som  av G Bågenholm · 1999 · Citerat av 2 — giska litteraturen full av exempel på hur ordet etnicitet används mer eller mindre som syno- nym till begreppen 'människoras', 'etnisk grupp' och 'etnocentrism'. av A Ålund · 1985 · Citerat av 65 — Från antropologiskt håll anförs exempel på situationsbund- en etnicitet kopplad till intern migration bland olika etniska grupper i Afrika. Med utgångspunkt i Max  av AB Sand · 2012 · Citerat av 5 — rande ovanligt och det finns få goda exempel för kommunerna att utgå ifrån. Begreppet etnicitet används istället för invandrare beroende på beslutet att  Biologantropologen Fatimah Jackson (2003) ger ett talande exempel på hur kulturella yttringar har misstolkats som biologiska skillnader. Hon nämner de små  av P Pio — Uppfattningen om att en etnisk identitet blir viktigare om en individ tillhör en minoritetsgrupp i ett Till exempel kanske frågan “Går det att byta etnicitet?” gör att. av P Pio · 2013 — Uppfattningen om att en etnisk identitet blir viktigare om en individ tillhör en minoritetsgrupp i ett Till exempel kanske frågan “Går det att byta etnicitet?” gör att. av C Davidsson · 2012 — Vita européer har oftast inte haft ”etnicitet” medan till exempel svarta har det.

Etnisk identitet kan, liksom det mer övergripande begreppet kulturell identitet, ses från På detta sätt har, till exempel, postkoloniala forskare hävdat att etnicitet  av L Lill · 2007 · Citerat av 61 — Här presenteras till stor del empiriskt material vilket fungerar som exempel för att förstå hur diskursiva formationer av såväl omsorg som etnicitet samverkar.