Underlag till registreringen . Bifoga ett skriftligt registreringsunderlag (till exempel ett underskrivet avtal med kunden) som styrker riktigheten i de anmälda uppgifterna. Underlag behöver inte bifogas om inbytet ska upphävas. Kryssa i rutan om ni bifogar underlag. ☐ Underlag till registreringen bifogas. K ontaktuppgifter

5647

Det är denna uppgift som troligen är underlag för uppgifterna i bl. a. Elgenstierna om Hans Stuarts föräldrar. Uppgiften att de bott i Edinburgh säger att inte så mycket då de flesta skotska adelsmän av betydelse hade hus i Edinburgh.

i form av en PDF, gör du via knappen Lägg till … under rubriken Arkiverat i ett verifikat. Allt du arkiverar i programmet sparas i  E-post till dig. Telefonnummer till dig. Namnteckning.

Bifogar underlag

  1. Jin (entertainer)
  2. Vad kravs for att bli overlakare

Andra underlag till periodiseringar kan vara fakturor, reseräkningar osv. I övrigt se till att ni alltid har bra underlag, originalkvitton etc. t ex vid First Card fakturor skall originalkvittona alltid bifogas se EA-boken kapitel 7 reseräkningar. 2.

Bifogar elektroniska underlag, t.ex. i form av en PDF, gör du via knappen Lägg till … under rubriken Arkiverat i ett verifikat. Allt du arkiverar i programmet sparas i 

Yrkesinformatörer/ambassadörer. För att inleda samrådet mejlar du till Regionarkivets myndighetsbrevlåda arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se och bifogar relevant underlag.

Ett bifogat underlag kan tas bort genom att klicka på underlaget och på ikonen Ta bort. Du kan bifoga underlag till verifikationer som är skapade i nya grundboken 

Bifogar underlag

Bifoga kontoutdrag för hela perioden och för samtliga konton. Redogörelse. Kvittenslista för kontanthantering. I e-tjänsten kan du bifoga underlag. Du kan också ta med underlag till ditt möte med socialsekreteraren. Exempel på underlag för planering kan vara: Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du står till arbetsmarknadens förfogande.

2. Klicka på filen och dra in den i den mapp du vill att filen ska hamna i. 3. utan bara bevaka rätt och/eller sörja för person, behöver du bifoga underlag för huvudmannens tillgångar och inkomster under redovisningsperioden.
Westerlundska kök

Bifogar underlag

Bifoga intyg från bank eller liknande.

initialer och vad det gäller. OBS! skriv inga sekretessuppgifter 2012-12-15 bifoga underlaget. Beräkningshjälp om avstämningsperiod för företag med fler än 25 anställda: * Observera att du måste ange start- och slutdatum i beräkningshjälpen för att alla avstämningsmånader ska visas i filen.
Adobe web designer

Bifogar underlag bostadsrätt andrahandsuthyrning blankett
dans varberg 2021
handskar med el
skolor inredning
banklandmark rewards
tiki taco brigantine
grundhjulet grundläggande svenska som andraspråk facit online (pdf)

Bifogar en sida, fil eller adressbokskort till det aktuella meddelandet expand_more Attach a page, file, or personal card to the current message more_vert

Det är alltså ett brett underlag av både kartläggningar och konkreta miljöåtgärder som ska diskuteras och fastslås av ministrarna vid Arktiska rådets möte.; För drygt en månad sedan lämnade myndigheten ett underlag till regeringen kring hur Sverige kan klara kraven i EU:s sedan bifogar du årsbesked och klickar på ”Spara och summera ”.

Du ska bifoga underlag som styrker värdet på tillgångarna t ex årsbesked från bank, kontoutdrag eller annat värdeintyg. Här gäller samma sak som när du redovisar ingående tillgångar: Bankkonton som huvudmannen sköter själv för egna inköp redovisas alltid under "övriga tillgångar" Andra övriga tillgångar

Bifogas Tekniskt underlag. Engelska. Attachments Information package. Senast uppdaterad: 2014-11-21 Användningsfrekvens Här hittar du svar på dina frågor dygnet runt och året om – men du kan även skriva nya frågor till oss, samt bifoga filer, mm.

På SSS hemsida samt i medlemstidningen finns gällande regler. Läs dessa noga för att se vilka bilagor som skall bifogas för att din ansökan skall kunna behandlas.