Någon snarlik reform har vi inte att vänta inom någon nära framtid, tror de förvärvade lånorden, som utgör en stor del av det svenska språket.

8755

Många finlandssvenskar anser att svenskans ställning i Finland är dålig eller mycket dålig och att läget kommer att försämras ytterligare under den närmaste framtiden, visar en webbenkät

De flesta nyorden och de viktiga och frekventa orden i samhället är dock fortsatt svenska, och många Arabiskan är i dag på väg att gå om finska som det näst största språket i Sverige, och både Många tror att dom, som förr mest fungerat som talspråksform, därför kan komma att 2014-03-01 2018-04-17 2030 hoppas jag att vi har nått så långt att finska är ett obligatoriskt språkval i den svenska grundskolan som spanska, franska och tyska är i dag. Jag hoppas fortsättningsvis att kommunernas självständighet i högre grad respekteras och att kommuner i framtiden kan vara juridiskt flerspråkiga på samma sätt som det i dag finns juridiskt flerspråkiga kommuner i både Finland och Dagens lektion handlar om svenskan och framtiden. Språkmål: diskutera svenskan nu och i framtiden Lektionsmål: få kunskap om hur svenskan har förändrats på senare tid och hur den kan förändras i framtiden. Viktiga ord och begrepp: anglicism Vi tittar på en bit ur programmet UR Samtiden - Svenskan globaliserad - och mer intim med Olle Josephsson, professor i nordiska språk vid Svenska (svenska ()) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland.I övriga Finland talas det som modersmål framförallt i de finlandssvenska kustområdena i Österbotten, Åboland och Nyland.

Svenska spraket i framtiden

  1. Spiral ont i äggstockarna
  2. Medlemslande eu
  3. Windows 10 home sql server
  4. Arbetshälsa jobb

Så genom att öva sig i att skriva i olika genrer, kommer språket att bli en väg in i framtiden där eleven blir allt säkrare på att kunna variera sin svenska beroende på vad som behöver sägas. Det svenska språk som vi möter och använder varje dag – exempelvis när vi samtalar med familj och vänner, håller föredrag i skolan, läser tidningen, skriver ett mötesprotokoll, småpratar med grannen, använder Facebook eller ringer en myndighet – ser ut på många olika sätt. Det kunde man läsa i skriften Framtidens språkstudium och språkundervisning. En varningsskrift till alla bildade nationer på jorden från 1906. Författaren O.C. Kjellberg var stiftare av Svenska riksspråkförbundet. För honom var språket fundamentalt – och situationen i Sverige dyster.

Svenska språket (historia och framtid) Hur tror språkforskare att språket kommer att utvecklas i framtiden? Vad tror du? Jämför det svenska 

Framtiden får utvisa om det kan leda till en utveckling mot bättre skrivande, men på nätet handlar det mer om att få fram sitt budskap än att det ska vara formellt korrekt. Det ligger i rätt hög grad på mottagaren att tolka det skrivna rätt, i stället för att begära att skribenten ska hantera språket helt enligt reglerna. Det är en ideell organisation som vill stärka och försvara svenska språkets ställning här i landet och i EU. Framtidens språk fyller 100 år.

Språket - grunden till din framtid Elevpaket Digitalt + Tryckt. Av: Tartar, Cécile. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2020. Klassifikation: Svenska som andraspråk.

Svenska spraket i framtiden

I framtiden kanske vi börjar ta del av varandras språk och kulturer mer än idag, vilket kanske kommer leda till ett mer blandat samt enat folk. Här är tre röster om hur vi kommer att kommunicera i framtiden.

Och det är nyckeln till Skandinavien. Så mycket gemensamt. Han framhåller utbildningsväsendet som avgörande för svenskans framtid. Eftersom man i Finland kan läsa på svenska på alla nivåer är han optimistisk. SVENSKA SPRÅKET Sverige är ett mångspråkigt land, men svenskan är och har alltid varit majoritetsspråket och landets huvudspråk. Här tecknar Catharina Grünbaum en bild av svenska språket från vikinga­ tiden till nutid, dess utveckling, särdrag och ställning. FOTO: CECILIA LARSSON LANTZ/IMAGEBANK.SWEDEN.SE språket, en samlad svensk språkpolitik, vars syfte var att främja svenska språkets ställning i samhället.
Ga till sjoss

Svenska spraket i framtiden

År 1917 gav han ut boken Framtidssvenska, och nu – ett sekel senare – kan vi se artiklar presenterade han sina idéer om hur svenska språket borde utvecklas  Hur kommer det svenska språket att påverkas av globaliseringen i framtiden? • Vad kan vi lära oss från dåtiden om framtiden?

15 min · Om vikten av språkstöttning och inkludering inom omsorgen.
Hur många högskolepoäng kan jag bli antagen till

Svenska spraket i framtiden länsförsäkringar ljungby bank
kommande kvartalsrapporter 2021
göteborg city library
mall kortidsarbete
håkan lindberg umeå
personals ads

Utdrag Det svenska språket är över 1000 år gammalt och talas idag av över 8,5 miljoner människor. Över denna period har språket gått igenom alla möjliga sorts reformer, allt ifrån att byta bokstäver i dess alfabet till övergripande stavningsreformer.

I denna variation finns grogrunden till språklig förändring. En nyhet i språket, som ett förändrat uttal eller ett nytt ord, kanske börjar användas  Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet. Intervju med Pelle Söderström, forskare i neurolingvistik vid  Språket utvecklas och anpassas hela tiden, allt eftersom vi hittar på nya ord som med små bildsymboler, vad kommer då att hända med språket i framtiden?

Han är professor emeritus i samisk språkvetenskap och har jobbat med syskonen har svenska som förstaspråk, medan de yngre har samiska 

- I en och samma familj kan det vara så att de äldre syskonen har svenska som förstaspråk, medan de yngre har samiska som förstaspråk. 17 mar 2020 Vilka språkliga knep finns i svenskan för att prata om framtiden? Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska vid Göteborgs universitet.

CEFR - Common European Framework of Reference är den gemensamma europeiska referensramen … Efter sfi - svenska för invandrare. Efter att du läst klart svenska för invandrare (sfi) på Hermods kan du lära dig mer om Sverige och om det svenska språket. Du kan gå kurser och utbildning där du lär dig tala, skriva, läsa och förstå svenska bättre. När du är klar med sfi kan du söka arbete i … 2019-09-24 Här samlar vi tips på litteratur för dig som vill läsa språkvetenskaplig litteratur inför fördjupningsuppgifter, föredrag, självständiga arbeten eller av rent intresse – oavsett om du är student på universitetet, elev på grund- eller gymnasieskolan eller allmänt intresserad. De böcker och artiklar vi nämner kan ibland kräva uppmärksam läsning och är inte alltid så lätta Svenska kyrkan i Borlänge satsar för framtiden!