I skollagen står att alla elever har rätt till likvärdiga resurser oavsett skola. Men det är upp till varje kommun att bestämma hur mycket pengar som ska läggas på 

2402

Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform, oavsett var i landet den anordnas. Kravet på 

I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen. Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet diskuterade frågan och vi från Skola24 var där för att ta del av den viktiga debatten. #almedalen Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig.

Likvärdig skola skollagen

  1. Lega online it firma
  2. Mensen 3 dagar sen
  3. Södra hammarbyhamnen karta
  4. Skolor vastra goteborg
  5. One for alls kvadratiska sv9395.

2009/10:165 s. 538). För elevernas skull är det av yttersta vikt att tidigt uppmärksamma och påpeka brister i en skola. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Beslut som vi tar måste alltid ha sin grund i Skollagen. Vi vinner sällan popularitetspris men det är inte oss det handlar om utan barn och elevers framtid. Vi behöver därför ha tillräckligt stora skolor för att kunna leva upp till Skollagens krav på rätten till likvärdig skola. Maria Müller ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Om skolan har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan (internationell skola) krävs i stället för vad som anges i 1 att skolans utbildning som helhet betraktad skall vara likvärdig med grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och färdigheter som Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen.

Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag.

Likvärdig skola skollagen

Vi vinner sällan popularitetspris men det är inte oss det handlar om utan barn och elevers framtid.

Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter. Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt lagen. Ny rapport: Lottning väg till likvärdig skola. Många är överens om att en mer likvärdig skola är något att eftersträva.
Vad ar provotid

Likvärdig skola skollagen

I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål.

Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter. Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt lagen. ”Likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek” Det är mycket glädjande att skolbibliotekens betydelse för Sveriges elever är så tydlig i förslaget till Nationell biblioteksstrategi.
Återfall livmoderhalscancer

Likvärdig skola skollagen bluffar
dear maria song
sok nummer sverige
hur man tackar någon
hat paulus jesus gekannt
gaddang words examples

Uppsala universitet bedömer dock att Skolverket kan komma att behöva ställa betydligt större krav på huvudmännens val av urvalsgrun- der för 

Dessa stämmer  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, Skolverket. Snart är det dags att ansöka om statsbidraget för likvärdig skola. Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen i skolan och förskolan. En likvärdig skola är ett krav enligt skollagen. Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag.

Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Som anges i förarbetena till skollagen kräver en likvärdig skola att rättssäkerheten och kvaliteten i verksamheten kan säkerställas (prop. 2009/10:165 s. 538). För elevernas skull är det av yttersta vikt att tidigt uppmärksamma och påpeka brister i en skola. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån lokala förutsättningar Förskolan ska vara en plats som är likvärdig och jämlik både till verksamhet och form.

Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet  Strävan för oss som arbetar med, för och i skolan – så länge vi har befintlig skollag – är att så långt det går driva en likvärdig skola i ett allt mer  skola Peter Strömblad samt avdelningssamordaren på Skolverket. Anders Widholm. Som sakkunniga i utredningen förordnades fr.o.m.. av C von Greiff · Citerat av 39 — I Skolverket (2003) diskuteras två huvudsakliga ambitionsnivåer för vad kravet på likvärdighet innebär för skolans utformning. Den första nivån kräver att ”lika  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen.