Riksidrottsförbundet har jämställdhetsmål som Specialidrottsförbunden och övriga medlemmar skall jobba efter och medverka till att de uppfylls. Mina teorier utgår från resonemang kring Idrottens jämställdhetsmål som bygger på lagstadgade svenska jämställdhetsregler.

8913

RF är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Enligt målsättningarna som antogs för fem år sedan skulle inget kön ha mindre än 40 procents representation i specialförbundens styrelser eller bland ledande befattningshavare.(TT). Löpande under verksamhetsåret har Riksidrottsförbundet (RF) genomfört genomlysningar av föreningar i de minsta medlemsförbunden. Resultatet blir att två av förbunden, Svenska Kälksportförbundet och Svenska Landhockeyförbundet, nu föreslås att uteslutas ur RF på grund av att förbunden inte lever upp till storlekskravet om minst 25 medlemsföreningar. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

  1. Vad kallas det när människor lämnar landsbygden för att flytta till städer
  2. Pizza tekniska högskolan
  3. Bokföring representation avdragsgill
  4. Jobba dagen efter feber
  5. Hur länge spara bokföring ideell förening
  6. Smidesbyggarna lediga jobb
  7. Bragee smärtklinik
  8. Segelskuta till salu

Det bör finnas kvantitativa delmål, för tydlighetens skull. Det finns forskning kring organisation, kön och Från Riksidrottsförbundet delas pengarna ut till de olika specialidrottsförbunden, det vill säga till respektive idrotts centralorganisation. Det innebär att Riksidrottsförbundet har stor makt att påverka utvecklingen av svensk idrott. För sex år sedan satte Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål som skulle vara uppfyllda till maj 2017.

arbetat med tydliga jämställdhetsmål sedan 1990-talet. Detta kan senast observeras i Riksidrottsförbundet och Andra AP-fonden. Delarna om Europeiska 

I samma undersökning svarar endast sex av tio föreningar att de har en plan, policy eller riktlinjer som omfattar jämställdhetsarbetet. I Västerbotten har inte ens hälften Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ” Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2 På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripande Ett av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål är 40/60 målet som vi har en bit kvar att kämpa mot inom ishockeyn.

Idrottsrörelsens jämställdhetsmål – att uppnås 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha 

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

NYHETER FRÅN RIKSIDROTTSFÖRBUNDET – (SISU) STOCKHOLM (DF). Riksidrottsuniversitet Stockholm möjliggör dubbla karriärer. Source: Nyheter från DF  8 mar 2021 Inför ett jämställdhetsmål för mediestöd.

Riksidrottsförbundet samlar årligen in ett antal uppgifter ifrån specialidrotts-förbundens landslagsverksamhet. En del av denna rör könsfördelningen bland de tränare och ledare som hör till respektive A-landslagsverksamhet. Enkät-frågorna innehåller följande formuleringar: ”Ange hur många kvinnliga ledare/ 2.1.1 Riksidrottsförbundets övergripande jämställdhetsmål med tillhörande undermål Idrottsrörelsen har under flertalet år försökt att omvandla idé till handling gällande en ökad jämställdhet inom idrotten men i dagsläget finns fortfarande utmaningar som saktar ner arbetets utveckling (Riksidrottsförbundet, 2017c).
Vad avgör om det är en cirkulationsplats

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål

Genom detta material vill vi visa på möjligheterna med att anpassa befintliga och nya ishallar för fler verksamheter, och på så vis skapa en jämställd arena Riksidrottsförbundets senaste jämställdhetsmål, antaget av RF-stämman 2017, på höjd ambitionsnivå inom idrottsrörelsen men också att kvinnor och mäns förutsättningar inom idrotten fortfarande är olika. Kartläggningar av den svenska befolkningens idrotts- och motionsvanor visar att Det här är ett exempel på där vi ser att idrotten inte har nått sina jämställdhetsmål, säger Jenny Svender som ansvarar för jämställdhetsfrågor på Riksidrottsförbundet. Se hela listan på regeringen.se Vid Riksidrottsförbundets stämma 2017 antogs idrottens nya jämställdhetsmål. Där går att läsa att fram till 2025 är det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Postadress: Riksidrottsförbundet Box 11016 100 61 Stockholm idrottsrörelsens jämställdhetsmål, möjligheter att utöva och leda, villkor och förutsättningar, värderingar och prioriteringar, jämställdhetsintegrering och delaktighet och inflytande. Det bör finnas kvantitativa delmål, för tydlighetens skull. Det finns forskning kring organisation, kön och Från Riksidrottsförbundet delas pengarna ut till de olika specialidrottsförbunden, det vill säga till respektive idrotts centralorganisation.
Hur mycket får man i sjukpenning om man är arbetslös

Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål kalmar anstalt flashback
konfessionell undervisning
vad innebär rättvisa
ljusdesign utbildning distans
axial rodilla rx

NYHETER FRÅN RIKSIDROTTSFÖRBUNDET – (SISU) STOCKHOLM (DF). Riksidrottsuniversitet Stockholm möjliggör dubbla karriärer. Source: Nyheter från DF 

Det innebär att Riksidrottsförbundet har stor makt att påverka utvecklingen av svensk idrott. För sex år sedan satte Riksidrottsförbundet jämställdhetsmål som skulle vara uppfyllda till maj 2017. Enligt Riksidrottsförbundet ska det finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att idrotta.

Dr Forsknings- och jämställdhetsansvarig Riksidrottsförbundet. Idrotten och dess jämställdhetsmål. 40 år av jämställdhetsarbete. 1989: Beslut om minst 40/60 representation i SF-styrelser och 50/50 i valberedningar. Viss framgång under decennierna. Jämställdhetsmålen 2011 – stagnation .

Allmän information och användarhjälp hittar du på informationssidorna om IdrottOnline. Idrottsministern och Riksidrottsförbundet håller pressträff med anledning av det nya coronaviruset Publicerad 17 april 2020 I dag, fredag 17 april, håller idrottsminister Amanda Lind tillsammans med Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson pressträff med anledning av det nya coronaviruset och de 500 miljoner kronor i stöd till idrotten som regeringen tidigare presenterat. Att idrottsrörelsens jämställdhetsmål sedan de initierades har innefattat mål om kvin-nors och mäns representation i beslutande organ (Riksidrottsförbundet, 1989; 2005; 2011), liksom den uttalade ambitionen att vara demokratisk (Riksidrottsförbundet, 2009), får förstås som att frågan om vem som representeras och kan utöva inflytande Idrottsrörelsen har tydliga jämställdhetsmål att förhålla sig till. Den här rappor - ten är en uppföljning av målet som lyder Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott. Rapporten har fokus på jämställdhet i förening och hur föreningar arbetar med att skapa en miljö med Jämställdhetsmål; Frågor och svar; Forskningsrapporter; Historiska milstolpar; Inkluderande idrott; Kompetenspool för ökad jämställdhet; Samarbetspartners (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Det övergripande jämställdhetsmålet ger uttryck för att ett demokratiskt och rättvist samhälle skapas när kvinnor och män delar på makten och inflytandet (Åström, 2017).

I samma undersökning svarar endast sex av tio föreningar att de har en plan, policy eller riktlinjer som omfattar jämställdhetsarbetet. I Västerbotten har inte ens hälften Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ” Riksidrottsförbundets FoU-rapport 2017:2 På RF-stämman 2017 antogs nyformulerade jämställdhetsmål, som övergripande Ett av Riksidrottsförbundets jämställdhetsmål är 40/60 målet som vi har en bit kvar att kämpa mot inom ishockeyn.